Návody na údržbu výrobků Trachea

Návody na údržbu výrobků Trachea

 

Návod na údržbu lesklých a matných lakovaných povrchů T.lacq  ( dvířka MDF )  

 Výrobek je upraven povrchovou úpravou kvalitními PUR laky renomovaného výrobce. Přesto se jedná o povrch, jenž vyžaduje od uživatele zvláštní péči a opatrnost a to zejména pro možnost vzniku drobných škrábanců vlivem nevhodného postupu čištění. Lakovaný povrch, stejně jako melaminová vnitřní úprava, zaručuje odolnost proti působení vody, pokud je tato bezprostředně po potřísnění osušena. Dlouhodobé působení může způsobit poškození vnitřní MDF desky a tím i nevratné poškození povrchové úpravy. Dlouhodobým a intenzivním působením slunečního záření může dojít k mírné změně odstínu lakované plochy, aniž to má vliv na celkovou kvalitu této plochy.

Lesklé povrchy  nevyžadují žádnou zvláštní údržbu či ošetření. Toto spočívá pouze v odstraňování nečistot a stop po např. dotecích prstů, mastnotě, případně usazeného prachu.

- vyvarujte se jakéhokoliv čištění po dobu 14 dnů od namontování dvířek

- znečištění dvířek je zapotřebí odstranit neprodleně dle následného doporučení vodou se saponátem

- před započetím čištění doporučujeme lehké ofouknutí plochy dvířek tak, abychom se zbavili prachových částic (tyto působí jako jemné brusivo, jenž dokáže poškodit poškrábáním povrchovou úpravu)

- pro samotné očištění doporučujeme použít leštící utěrku FACDOS v kombinaci s čistícím sprejem FACDOS P3. Obojí je dostupné na internetu. Rovněž lze použít pro lehké znečištění měkký bezešvý hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (bavlněný, lněný, jelenice), velmi slabě navlhčený vodou s několika kapkami čirého saponátu. Ošetřovanou plochu lehce, nikoliv však do mokra otřete a ihned vytřete do sucha suchým bezešvým hadříkem. Pro kvalitní odstranění nečistot, otisků prstu ap., jakož i pro obnovení vysokého lesku s poskytnutím lehké ochrany je vhodnější použít výše doporučené  prostředky FACDOS s použitím dle návodu výrobce  

- upozorňujeme na nevhodnost použití běžně dostupných " mikroutěrek ", jenž obsahují vyšší množství umělého vlákna a mohou způsobit poškození laku

Matné povrchy  nevyžadují žádnou zvláštní údržbu či ošetření. Toto spočívá pouze v odstraňování nečistot a stop po např. dotecích prstů, mastnotě, případně usazeného prachu.

- doporučujeme čištění neprovádět do 14 dnů od namontování

- znečištění dvířek je zapotřebí odstranit neprodleně dle následného doporučení vodou se saponátem

- před započetím čištění doporučujeme lehké ofouknutí plochy dvířek tak, abychom se zbavili prachových částic (tyto působí jako jemné brusivo, jenž dokáže poškodit poškrábáním povrchovou úpravu)

- pro lehké znečištění lze použít měkký bezešvý hadřík z  materiálu nepouštějícího vlákna (bavlněný, lněný, jelenice), velmi slabě navlhčený vodou s několika kapkami čirého saponátu                                        

- pro větší znečištění doporučujeme použít leštící utěrku FACDOS v kombinaci s čistícím sprejem FACDOS P3. Obojí je dostupné na internetu. Upozorňujeme na zákaz použití barevných čističů, politur a přípravků obsahujících olej, maziva, amoniak, alkoholy a další agresívní čistící látky, které mohou zanechat skvrny na matném povrchu

- ošetřovanou plochu lehce, bez použití tlaku, očistěte a okamžitě poté lehce vytřete do sucha. Použitím silnějšího tlaku u matného povrchu může dojít k nevratnému vyleštění ošetřovaných ploch dvířek

Při použití jiných prostředků, vhodných pro ošetření lesklých nebo matných lakovaných ploch, doporučujeme dodržet návod výrobce a tyto prostředky nejprve odzkoušet na méně viditelných plochách dvířek. Použité prostředky nesmí nikdy obsahovat abraziva (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat ošetřované plochy).  

 

Upozornění: Povrchovou úpravu lesk a mat je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním  a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo brusným povrchem.

 

Návod na údržbu akrylátových výrobků T.acrylic

Doporučená péče po instalaci: Po kompletní montáži všech prvku odstraňte (již v čistém bezprašném prostředí) ochrannou krycí fólii produktu T.acrylic. Okamžitě po odstranění ochranné fólie je ještě povrch citlivý na poškrábání. Pro zlepšení odolnosti proti poškrábání ošetřete nábytek antistatickým sprejem PRONTO proti prachu multifunkční, který nastříkejte na celou plochu dvířek a zlehka rozetřete měkkým bezešvým hadříkem ze 100% bavlny. Antistatický sprej PRONTO se ošetřením materiálu dostane do pórů, které T.acrylic obsahuje a kompletně je uzavře. Poté je nejlépe nechat materiál „vyzrát“ 14 dnu – v tomto období dvířka nedoporučujeme čistit, leštit atp. 

Následná péče a čištění povrchu: K čištění používejte antistatický sprej PRONTO proti prachu multifunkční a výhradně měkký bezešvý hadřík ze 100% bavlny. Nikdy nepoužívejte k údržbě abrazivní látky (tj. látky drsné, hrubé, odírající – na bázi písku, prášku či jiného brusiva). Používejte výlučně měkký hadřík ze 100% bavlny. Pozor na levnější utěrky, které mají okraje obšité syntetickou nití, která muže poškrábat povrch. V případě hrubých, zaschlých nečistot použijte na odstranění roztok vody a saponátu. Po odstranění hrubých nečistot je nutné povrch opět ošetřit antistatickým sprejem PRONTO a hadříkem ze 100% bavlny. Postupujte vždy šetrně.

Upozornění: Vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte papírové utěrky a kapesníky, kartáče, škrabky, drátěnky apod.). Veškeré lesklé části by se měly čistit bez použití látek založených na bázi alkoholu. Povrchovou úpravu materiálu mohou také poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.). Navíc je k dispozici opravná sada odstraňující případné běžné mechanické poškození povrchu.

 

Zadní strana je vždy opatřena hologramem.

 

 

Návod na údržbu fóliovaných výrobků T.classic 

Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou standardní fólií

Doporučení pro čištění: Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20% (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken). Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění fóliovaných nábytkových povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou lesklou fólií

Dekory číslo: 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 117( vanilka lesk), 131 (zelená lesk), 145 (lila lesk), 151 (bordó lesk), 153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk), 165 (cappuccino lesk), 167 (šedá lesk) 169 (černá lesk), 185 (bílá vlnka lesk) a případné další dekory dle nabídky.

Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií „vysoký lesk“!

Doporučení pro čištění: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžeme použít jemný hadřík namočený v teplé vodě. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive)

Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neosahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Návod na údržbu výrobků s povrchovou úpravou matnou fólií

Dekory číslo: 1-7 (slonová kost mat), 1-8 (vanilka mat), 171 (bílá mat), 2-2 (mango mat), 6-6 (boston mat), 9-6 (grafit mat), 540 (olše mat), 615 (javor horský),  a případné další dekory dle nabídky. Matný vzhled uni barev a dekorů „pravého dřeva“ je u matných fólií dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat následující doporučení.

Doporučení pro čištění: Skvrny od silně zabarvených substancí (např. kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem) smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout neboť v tomto případě nebude již možné nečistoty beze zbytku odstranit. Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku nebo za pomocí přidání mycího přípravku např. obchodní značka „Priel“ v množství dle doporučení od výrobce, nebo alkoholu (etanol, maximální přidaní podíl 10%). Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna. Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě v malém množství a krátkodobě působení čistícího prostředku. Přitom je nutno zohlednit pokyny výrobce.

Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou patina

Poznámka: „Patina“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek s vysokým podílem ruční práce. Výrobky získají vzhled nábytku „opotřebovaného“ věkem a užíváním. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „patina“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.

Upozornění: Povrchovou úpravu patina je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.

Návod na údržbu výrobků s dodatečnou povrchovou úpravou lesk

Poznámka: „Lesk“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek. Nejedná se o povrchovou úpravu „vysoký lesk“! Při aplikaci dodatečné úpravy lesk se projeví rozdíl mezi fóliemi s hladkým povrchem a fóliemi s hrubším povrchem (např. perlička, „pomerančová kůra“ atd.)! Zájemcům proto doporučujeme konzultaci s dodavatelem nábytkových dvířek. Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „lesk“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění: Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku, prášku nebo jiného abraziva a ihned vysušte.

Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.

 

Návod na údržbu výrobků s potiskem Overface.

Doporučení pro čištění: Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny od výroby! Poté můžeme použít teplou vodou a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive)

Upozornění: Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neosahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

 

 

Návod na údržbu výrobků T.Segment a T.Complet 

Jedná se o dekorativní, melaminovou pryskyřicí potažený materiál na bázi dřeva. Nosným materiálem je dřevotřísková deska určená pro použití v interiérech. 

Tyto materiály nevyžadují díky svému odolnému a hygienickému povrchu žádnou zvláštní péči, povrchy se všeobecně velmi snadno čistí. To platí jak pro hladké, matné, tak strukturované povrchy. 

Lehčí znečištění (čerstvé): Lze čistit povrch papírovými utěrkami, mekkými čistými textilními utěrkami (jak suchými, tak vlhkými) popřípadě jemnou houbičkou. Šmouhy nejčastěji vznikají čištěním povrchu organickými rozpouštědly ve spojení se studenou vodou a také vícenásobně použitými utěrkami nebo usněmi na čištění oken. Pro perfektní očištění beze šmouh se doporučuje přetřít povrch teplou vodou a následně vysušit běžně dostupnými papírovými nebo mikrovláknovými utěrkami. 

Silnější znečištění: Doporučuje se čištění horkou vodou, čistým bezešvým hadrem nebo mikrovláknovou utěrkou, houbičkou či měkkým kartáčem. Použít lze běžně dostupné čistící prostředky pro domácnost nebo tekuté mýdlo (oboje bez abrazivních složek). Následně přetřít vlhkým hadříkem a veškeré zbytky čisticího prostředku odstranit z povrchu, tím opět předcházíme tvorbě šmouh. Poté osušit savou textilní nebo papírovou utěrkou.

Čistící prostředky, které by se neměly v žádném případě používat!!: 

- brusné nebo odírající prostředky (brusný prášek, čistící houbičky s drsnou stranou, ocelová vlna)

- leštící prostředky, čistící prostředky na nábytek, bělící prostředky

- čistící prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi

- přístroj na čištění vodní parou

Pokyny pro údržbu matných povrchů jako je například struktura ST9: z kolekce firmy Trachea a.s. tedy: LTD1277, LTD3734, LTD1000, LTDU107, LTDU156, LTD3306

V zásadě lze běžné nečistoty bez problémů odstranit. Je však důležité vyvarovat se čištění povrchu ostrými čistícími prostředky/prášky, ocelovou vlnou, leštícími prostředky, pracími prostředky, čistícími prostředky na nábytek, bělícími prostředky, čistícími prostředky se silnými kyselinami, neboť tyto, stejně jako příliš drsné utěrky nebo houbičky způsobují při intenzivním tření na povrchu lesklá místa, která znamenají nenávratné poškození povrchové plochy. Znečištění mastného charakteru by rovněž měla být odstraněna v co nejkratším čase (nejpozději do 48h).

Pokyny pro údržbu hlubokých povrchů jako je například ST22 nebo ST36: z kolekce firmy Trachea a.s. tedy: LTD3006, LTD1478, LTD3005, LTD3058, LTD3078, LTD3081, LTD1486, LTD1250, LTD3344

Jedná se o povrchy odolnější a méně náchylné k mechanickému nebo chemickému poškození než povrch ST9. Nicméně i zde musíme dodržovat určitý postup. Tím je čištění ve směru struktury povrchu. Jinak lze podle míry znečištění aplikovat všechny další pokyny popsané v předchozích odstavcích.

 

T.segment: U konstrukce T.segment - 3D a 5D dvířek, kdy jednotlivé díly jsou spojovány do jednolitého kusu určitými spojovacími prvky, dochází k profrézování hrany jednotlivých dílů lepených PUR lepidly. Tím dochází ke snížení odolnosti proti vlhkosti narozdíl od výrobků T.complet, kde je odolnost proti vlhkosti a kapalinám velmi vysoká. Vyvarujte se tedy čištění velmi vlhkými utěrkami a případného zatečení jakýchkoli kapalin do spojů. Povrchy LTD lze čistit dle návodů uvedených výše.

V případě nedodržení postupu při údržbě našich výrobků nebude reklamace na poškození zboží uznána.

Zdroj: trachea.cz