Návody na údržbu kuchyňských dvířek Grena

Dvířka s vysokým leskem / hlubokým matem

Nikdy povrch nečistěte na sucho.
Nejlepší výsledky při čištění dosáhnete použitím vlhké kvalitní mikrovláknové utěrky s vyšším obsahem polyamidových vláken, netkané textilie nebo jelenice a leštících prostředků bez obsahu písku, prášku nebo jiného brusiva (pozor na levnější utěrky, mají okraje obšité syntetickou nití, která může povrch poškrábat).

Mastnotu či olej z povrchu můžete odstranit petrolejem.

Povrchovou úpravu folie mohou poškodit rozpouštědla reagující s akryláty (organická rozpouštědla typu: benzín, toluen, aceton atd.), dále pak čističe oken nebo jiné kyselé sloučeniny.

Vyvarujte se zvýšenému mechanickému namáhání, zvláště škrábání a otírání povrchu předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem (nepoužívejte kartáče, škrabky, drátěnky apod.).

Zdroj: grena.cz