Grafické návrhy

GRAFICKÉ NÁVRHY KUCHYNÍ VE 3D

Podle nás je návrh každé kuchyně náročnou odborností, při které je potřeba vzít v úvahu individuální potřeby budoucího uživatele, jeho prostorové a finanční možnosti, osobní představy a vkus. Dále je nutné vzít v potaz aktuální požadavky na ergonomii a bezpečnost a přidat k tomu všechny vyzkoušené a laiky často opomíjené postupy, které v každé konkrétní kuchyni tvoří jedinečný uživatelský komfort. Nesmíme opomíjet ani optimální kompatibilitu s inženýrskými sítěmi (voda, plyn, elektřina), kterou každý náš návrh řeší. A samozřejmě je to třeba udělat tak, aby pro své uživatele zůstala nová kuchyň dokonalou a estetickou součástí bydlení po dlouhá léta. Podívejte se na příklady našich návrhů, které dáváme každému zákazníkovi. Takovýto profesionálně zpracovaný návrh vám ve všech ohledech usnadní i samotnou realizaci kuchyně.

Všechny tyto návrhy kuchyní jsou skutečné, námi realizované.